Odzyskujemy skutecznie!

Centrum Recyklingu powstało z potrzeby opracowania oraz zastosowania skutecznych i ekologicznych rozwiązań przetwórczo-utylizacyjnych, zapewniających optymalne rezultaty przy pełnej dbałości o środowisko naturalne.

Wszechstronność oferty, globalne działania oraz zaawansowane technologie odzysku gwarantują realizację zleceń, obejmujących przede wszystkim skup i recykling kabli, tworzyw sztucznych, odpadów metalowych, a także sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy.